Kontakt

CZANIECKIE MAKARONY Sp. z o. o.
ul. Krajobrazowa 5
43-354 Czaniec
woj. śląskie

Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydział KRS pod numerem 0000006244 NIP 937-23-22-762, Kapitał zakładowy – 1.892.000,00 zł

POLSKA CENTRALA
tel. 33 82 71 110
fax. 33 82 71 122
e-mail: biuro@czaniecki.plDZIAŁ SPRZEDAŻY
tel. 338271125
fax. 338271142
e-mail: sprzedaz@czaniecki.pl
e-mail: promocje@czaniecki.pl

DZIAŁ HANDLOWY
Manager ds. handlu i obsługi klienta:
Przemysław Sadlik
tel. 505 188 543
e-mail: p.sadlik@czaniecki.pl
Kontakt do przedstawicieli w całej Polsce.

DZIAŁ MARKETINGU
e-mail: marketing@czaniecki.plDZIAŁ JAKOŚCI
Pełnomocnik ds.Jakości Analityk Żywności:
Ewa Wójtowicz
tel. 33 82 71 129
fax. 33 82 71 131
e-mail: jakosc@czaniecki.pl

DZIAŁ EKSPORTU
Mariusz Romik
tel. +48 517 123 488
tel. 33 82 71 125
e-mail: export@czaniecki.pl